Пресметуваме периметри и плоштини

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме задачи со броење коцки

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме задачи со Венови дијаграми

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Дали размислувате со здрав разум

Автор:Кирил Банков
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Три задачи на шаховска табла

Автор:Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Цртаме без да го подигнеме моливот

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме бројни ребуси

Автор:Методи Главче, Малчески Ристо
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пет квадрати, а многу задачи

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Забавни кибритчиња

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пополнуваме тоа што недостасува

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Движење по патеки и лавиринти

Автор:Ристо Малчески, Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресметуваме периметри и плоштини на фигури

Автор:Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ