Прошетки по лавиринти

Автор:Алекса Малчески
Издавач:Армаганка

Дали добро забележуваш

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

Малку логика

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

Броиме патишта

Автор:Алекса Малчески, Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

Дополнуваме што недостасува

Автор:Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

Одиме право, лево и десно

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

Да размислуваме правилно

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

Времето е важно

Автор:Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

Движење во лавиринти

Автор:Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

Цртаме во правоаголна мрежа

Автор:Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

НЕСТАНДАРДНИ МЕРКИ ЗА ДОЛЖИНА

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

РЕДИЦИ ОД БРОЕВИ

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

МАЛКУ ПОИНАКВИ ПРЕСМЕТУВАЊА

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

Пресметуваме периметри и плоштини

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме задачи со броење коцки

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме задачи со Венови дијаграми

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Дали размислувате со здрав разум

Автор:Кирил Банков
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Три задачи на шаховска табла

Автор:Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Цртаме без да го подигнеме моливот

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме бројни ребуси

Автор:Методи Главче, Малчески Ристо
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пет квадрати, а многу задачи

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Забавни кибритчиња

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пополнуваме тоа што недостасува

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Движење по патеки и лавиринти

Автор:Ристо Малчески, Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресметуваме периметри и плоштини на фигури

Автор:Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ