Книги

За училиште и натпревари
Кенгур
Задачи, решенија и резултати

За Нас

Природно-математичкото здружение АРМАГАНКА – Скопје е формирано со цел да придонесе во унапредувањето на образованието во природните науки,а пред се во математиката. Здружението поставените цели ги остварува така што на пошироката јавност, а пред се на учениците од основното и средното образование и на студентите им нуди слободни образовни ресурси...

Вести и Соопштенија