17.03.2020НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 17-18 годишна возраст (III година средно образование)

http://armaganka.org.mk/article/78/nastavna-programa-17-18-godini-iii-godina-sredno-obrazovanie

26.12.2019РЕЗУЛТАТИ од ИГО 2018 и ИГО 2019

ПОЧИТУВАНИ ОЛИМПИЈЦИ На оваа страна се поставени голем број на материјали кои можете слободно да ги користите. Исто така, на оваа страна се поставени и резултатите од ИГО 2018 и ИГО 2019.  Со почит  Бор при Армаганка