Математички талент С12-книга за ученици кои покажуваат интерес за математика

ПОЧИТУВАНИ

Во прилог е поставен наслов кој има важно, да не кажеме исклучително значење за учениците како од основното образование, така и за учениците од средното образование. Овај наслов има исклучителна важност за сите ученици кои имаат аспирации за учество на некоја од нашите олимпијади како што се ЕМЦ, ФМК, АПМО, Турнир на градови, ИГО, како и за оние на кои не сме ние организатори ИМО, БМО, ЈБМО со цел да го подобрат своето знаење од дисцилните кои се важни за овој вид на натпревари. Овај наслов всушност има универзално значење за сите кои имаат интерес за напредни математички знаења. Ви посакуваме со задоволство да ја прочитате оваа книга, посебно во делот на вашето работно слободно време.

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ  С12     види тука 

Со почит 

Борд за меѓународни натпревари