МЕДИТЕРАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2020

ПОЧИТУВАНИ ОЛИМПИЈЦИ

Ве известувам дека Медитеранската математичка олимпијада 2020 ќе се ОДРЖИ на 13.06.2020 година. Почетокот на олимпијадата е во 11:00 часот. Сите заинтересирани можат слободно да се пријават на овој несекојдневен настан во овие времиња. Да напоменеме дека активистите на АРМАГАНКА во рамките на Машинскиот факултет-СКОПЈЕ, ќе ги спроведат сите потребни мерки за заштита на учениците и за безбедно одржување на истата. Да напоменеме дека целосно ќе се спроведе 

ПРОТОКОЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПОСТАПУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ, ОДНОСНО ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Доколку има дополнителни мерки на безбедност и тие ќе се спроведат во целост. Повелете на овој нескојдневен настан и освојте медаља, која има силно влијание во вашите животи во целост. 

Со почит 

Бордот на Армаганка за 

меѓународни натпревари