МЕДИТЕРАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

ПОЧИТУВАНИ ОЛИМПИЈЦИ

Ве известувам дека меѓународниот математички натпревар Медитеранска математичка олимпијада 2020 година ќе се одржи во месец ЈУНИ 2020 година. За точниот ден на одржување на овој престижен натпревар дополнително ќе ве известиме и преку овој сајт и лично. 

Со почит 

Бордот на МеМО 2020