МАТЕРИЈАЛИ КЕНГУР 2003, 2004, 2005 година

Почитувани ученици, наставници, родители, директори

На оваа страна се поставени материјалите од натпреварот Kangaroo sans frontieres за годините 2003, 2004 и 2005. Материјалите се на англиски јазик. За брзо време истите ќе се преведат и ќе бидат поставени и на македонски јазик. Се надеваме дека и на овој начин ќе придонесеме за изградба на младите македонски граѓани во патот на нивната изградба во квалитени кадри на соверемениот свет. 

Со почит 

Раководството на Армаганка