МЕДИТЕРАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Почитувани олимпијци, нивни ментори, почитувани директори

Ситацијата во целиот свет, па и во нашата земја е секако повеќе од комплицирана. Да се надеваме дека ова сето во еден момент, кој не е така далеку ќе престане и се ќе продолжи по вообичаениот редослед. 

Ве известувам дека МЕДИТЕРАНСКАТА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2020, согласно препораките на организаторот ќе се одложи на НЕОДРЕДЕНО ВРЕМЕ. Ќе ги почекаме препораките на нашите власти, и според тоа ДОПОЛНИТЕЛНО ЌЕ ГО ОДРЕДИМЕ ТЕРМИНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИСТАТА. 

Олимпијадата секако ќе се одржи. 

На сите ви посакувам добро здравје, и кога ќе дојде време и успешен натпревар. 

Со почит 

Борд при АРМАГАНКА за меќународни натпревари