НОВИ КНИГИ-Елементарна Алгебра и Математика за 5 одделение

ПОЧИТУВАНИ

Во делот книги на оваа страна се поставени две книги. Едната е во делот книги за основно образование со што скоро се комплетира делот книги за основно образование кои вие можете слободно да ги користите. Втората, како и првата е со посебна важност ако се земат во предвид големиот број на недостатоци кои се јавуваат кај учениците кои се запишуваат на техничките факултети. Изборот на книги кои вие ќе ги проучувате мора да биде внимателно направен и проучувањето да биде целосно. 

Со почит 

Армаганка