Соопштение-доделување дипломи и МЕДАЉИ за финален круг на КЕНГУР 2024 година

Почитувани

На ден

01.07.2024 година со почеток од 08:00 часот

ќе се отпочне со доделување на наградите за финален круг на кенгу(медаљи, дипломи, пофалници и сертификати). Истот ќе трае до 10:00 часот. Доделувањето ќе се изврши на Машински факултете во Скопје. Присуството е задолжително. Оние кои нема да присуствуваат на доделувањето, ќе мора на дополнителен начин истото да го направат, како и сите претходни години. 

Со почит

Борд на Кенгур 2024 година