Финални резултати од натпреварот ВТОР(ФИНАЛЕН) КРУГ КЕНГУР 2024 година

Почитувани

ученици, наставници, Директори и родители

Во прилог се резултатите кои се финални(конечни) од овогодишниот Втор круг на Кенгур 2024 година. 

1 одделение    види тука

2 одделение    види тука

3 одделение    види тука

4 одделение    види тука

5 одделение    види тука

6 одделение    види тука

7 одделение    види тука

8 одделение    види тука

9 одделение    види тука

Во наредниот период ќе бидат изработени дипломите и медаљите. За истите навремено ќе ве известиме(информација на истата оваа страна) за да може до вас да се достават. 

Со почит

Борд на Кенгур