РАСПОРЕД ПО РЕГИОНИ ЗА ВТОР КРУГ НА КЕНГУР 01.06.2024 година

Почитувани

Се обраќаме до вас заради проблемите кои се појавуваат поврзани со распоредот по региони за втор круг КЕНГУР 2024 година. Да напоменеме дека се земени во превид сите ваши ЖЕЛБИ и ПОТРЕБИ за да се натпреварувате во регионот кој сте го самите избрале. Во прилог е распоредот по региони(градови) во кои вие мора да бидете присутни на 01.06.2024 година. Ве замолуваме да бидете исполнителни по овој распоред:

Скопје          види тука

Штип           види тука

Гостивар     види тука

Тетово        види тука

Со почит

Борда на Кенгур 2024 година