MEDITERANSKA MATEMATICKA OLIMPIJADA 2024 godina

Почитувани

Ве известуваме дека од технички причини се поместува времето на одржување на Медитеранската математичка олимпијада 2024 година. Истата ќе се одржи во нов термин

31.05.2024 година

Почеток на олимпијадата е во 12:00 часот, а место на одржување е Машински факултет Скопје. 

Со почит

Борд на армаганка