Мала Македонска Математичка Олимпијада 2023 година

Почитувани

Ве изветувам дека вашите дипломи и сертификати за Малата македонска математичка олимпијада 2023 годинасе целосно завршени. Ве повикувам на ден 

18.05.2024 година

од 11:00 часот до 12:00 часот, во просториите на Машинскиот факултет Скопје да присуствувате на доделувањето на истите. 

Со почит

Борд на Армганка за КЕНГУР 2023 година