НАГРАДИ КЕНГУР 2024 година

Почитувани

Ве известуваме дека наградите за КЕНГУР 2024 година се целоно направени. (Во текот на утрешниот ден ќе бидат дистрибуирани до вас.)

МАТЕРИЈАЛИТЕ СЕ ИСПРАТЕНИ

Во исто време ве известуваме дека наградите за Кенгур 2024 година за општините кои се од градот СКОПЈЕ треба одговорните наставници да ги подигнат лично од Машинскиот факултет-Скопје.

Време за подигање:

-вторник 07.05.2024 година од 12:00 до 14:00 часот

-понеделник 13.05.2024 година од 12:00 до 14:00 часот

Доколку не се изврши споменатото подигнување на материјалите ќе мора преку лична комуникација со организаторите на манифестацијата да се определи точно време на подигање на истите. 

Со почит

Борд на Кенгур 2024 година