ВТОРА МАЛА МАКЕДОНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2023 (МММО 2023)

ПОЧИТУВАНИ

Ве известуваме дека олимпијадата МММО 2023 година ќе се одржи на 16.09.2023 година со почеток во 

10:30 минути

во просториите на 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ. 

Се замолуваат сите учесници на Машинскиот факултет да бидат присутно точно во 09:45 часот, бидејќи е потребно време за сместување на учесниците, и низа други активности кои треба да се обават до моментот на отпочнување на натпреварот. 

Поздрав

БОрд на Армаганка за олимпијади