ВТОРА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 1-5 одделение

ПОЧИТУВАНИ

Ве известувам дека вашата олимпијада(МММО 2023) ќе се одржи на 

16.09.2023 година

Поместувањето на терминот е од оправдани причини, и не придонесува за нарушување на редот кој е воспоставен во одржување на оваа манифестација. Птред одржување на истата ќе ги образложиме причините за одложувањето на истата. Сепак добивате малку повеќе време и добро е за да се што поубаво спремите за истата. Точното МЕСТО и ЧАС ќе бидат соопштени во наредните денови. 

Со почит

Бордот на Армаганка за олимпијади