МАЛА МАКЕДОНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2023 година

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ, ДИРЕКТОРИ, ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ 

Ве известуваме дека и оваа година ќе се одржи Малата македонска математичка олимпијада 2023 година. Таа е за учениците од прво до петто одделение. После подолго размислување(во што беше доминантна возраста на учениците; сепак тоа за нив е голема промена во нивните животи и за разлика од погорните години им е потребно повеќе време за да истата се припремат), одлучивме да истата се одржи во крајот на месец АВГУСТ(во деновите од 25 август до 31 август). Точниот датум и место на одржување дополнително ќе го објавиме на овој сајт. На олимпијадата според пласманот на државниот натпревар се повикуваат следните ученици.

Р.бр. Име и презиме на ученикот одд училиште град nagrada
1 Каја Малчовска V ООУ „Св.Кирил и Методиј“ М. Каменица I награда
2 Mert Bekiri V Maarif International Schools Tetovo I награда
3 Rion Dervishi V Maarif International Schools Tetovo I награда
4 Маша Затараковска V ООУ „Коле Неделковски“ Скопје I награда
5 Глорија Трпкова V ООУ „Никола Карев“ Радовиш I награда
6 Андреј Стојановски V ООУ „Стив Наумов“ Скопје I награда
7 Алекс Јанчески V OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ Гостивар I награда
8 Лео Андов V ООУ „Стив Наумов“ Скопје I награда
9 Елена Петковска V ООУ „Тихомир Милошевски“ Скопје I награда
10 Леонид Ѓоргичков V ООУ „Никола Карев“ Радовиш I награда
11 Филип Ќурчиски V ООУ „Ванчо Китанов“ Пехчево I награда
12 Аmir Fida V SHFK "25 Maji"-Hasanbeg Shkup I награда
13 Arta Alili V SHFK "Faik Konica" Gostivar I награда
14 Мартин Тофилоски V ООУ „Симче Настовски“  Вратница I награда
15 Илијан Ѓоргичков V ООУ „Никола Карев“ Радовиш I награда
16 SIAR SALIU V SHFK "Bashkimi" Gostivar I награда
17 Dion Ilazi V SH.F.K "Mustafa Kemal Ataturk:  Gostivar I награда
18 Hana Zyrapi V SHFK "Abdyl Frashëri" Bogovinë I награда
19 Матеј Руждиќ V ООУ „Тошо Арсов“ Штип I награда
20 Аbas Ibraimi V SHFK "25 Maji"-Hasanbeg Shkup I награда
21 Berat Atalko V "BİRLİK" B.İ.O Gostivar I награда
22 Ajlin Zulbeari V SHFK "Faik Konica" Gostivar I награда
23
Amina Siani  V
SHFK "Goce Delçev" 
Gostivar I награда
1 Hana Tresi IV Maarif International Schools Tetovo I награда
2
Марко Коцески IV ООУ „Петар Поп Арсов“ Скопје I награда
3 Ана Буралиев IV ООУ „Коле Неделковски“ Скопје I награда
4
Андреа Кулевска IV ООУ „Тихомир Милошевски“ Скопје I награда
5 Лара Неделковска IV ООУ „Тихомир Милошевски“ Скопје I награда
6
Коста Попристовски IV ООУ „Петар Мусев“ Богданци I награда
7
Бојана Сибиновска IV ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
8
Петар Јаневски IV ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
9 Младен Митев IV ООУ „Ванчо Прке“ Штип I награда
10
Максим Здравковски IV ООУ „Партенија Зографски“ Скопје I награда
11
Erina Miftari IV SHFK "Abdyl Frashëri" Bogovinë I награда
12
Трајче Гинов IV ООУ „Никола Карев“ Радовиш I награда
13 Катја Гогова IV ООУ „Петар Мусев“ Богданци I награда
14
Isa Selimi IV SHFK "Dervish Cara" Bogovinë I награда
15
Марко Младеновиќ Кметовиќ IV ООУ „Ацо Шопов“ Скопје I награда
16
Петар Чепреганов IV ОУ „Димитар Влахов“ Штип I награда
17 Дарио Спасеноски IV ЦОУ „Христо Узунов“ Кичево I награда
18
Калин Киров IV ООУ „Ацо Шопов“ Скопје I награда
19
Борјан Симјановски IV ОУ „Братство Миѓени“ Тетово I награда
20
Стефан Стојановиќ  IV ООУ „Ацо Шопов“ Скопје I награда
21 Јордан Трајанов IV ОУ „Мирче Ацев“ Скопје I награда
22
Благој Стојчев IV ООУ „Петар Мусев“ Богданци I награда
23 Дијана Митева IV ООУ „Тошо Арсов“ Штип I награда
24
Иван Илиев IV ОУ „Димитар Влахов“ Штип I награда
25 Beren Jonuzi IV B.I.O "Mustafa Kemal Ataturk" Gostivar I награда
26
Димитрије Симовски IV ОУ „Братство Миѓени“ Тетово I награда
27
Eda Sejfullai IV SHFK "Abdyl Frashëri" Bogovinë I награда
28 Ентони Петроски IV ОУ „Братство Миѓени“ Тетово I награда
29 Лара Божиноска IV OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ Гостивар I награда
30
Ердем Мехмет  IV ООУ „Никола Карев“ Радовиш I награда
31 Милан Исакоски IV OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ Гостивар I награда
1 Ангелина Колевска III ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
2 Drita Zenuni III ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
3 Марио Миладиноски III ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ Скопје I награда
4 Лука Темелковски III ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ Скопје I награда
5 Емили Спасеновска III ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
6 Николај Томовски III ООУ „Александар Здравковски“ Јегуновце I награда
7 Ана Ѓорѓевска III ООУ „Коста Рацин“  Брвеница I награда
8 Анастасија Костадиноска III ООУ „Коста Рацин“  Брвеница I награда
9 Ивана Страшевска  III ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар I награда
10 Неда Нофитоска  III ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар I награда
11 Магдалена Мирчовска III ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ Скопје I награда
12 Калина Петрова III ООУ „Стив Наумов“ Скопје I награда
13 Ања Поповски III ООУ „Лирија“ Тетово I награда
14 Македон Димитровски III ООУ „Лирија“ Тетово I награда
15 Мартин Радичевски III ООУ „Коста Рацин“  Брвеница I награда
16 Амар Јајага III ООУ „Петар Здравковски-Пенко“ Скопје I награда
17 Ана Марија Милошеска III ООУ „Коста Рацин“  Брвеница I награда
18 Калина  Цветковска III ООУ „Наум Охридски“ Скопје I награда
19 Петар Гоцевски III ООУ „Св.Кирил и Методиј“ М. Каменица I награда
20 Aulon Ibraimi III SHFK "Abdyl Frashëri" Bogovinë I награда
21 Ведран Миревски  III ООУ „Григор Прличев“ Скопје I награда
22 Nart  Idrizi III ООУ „Живко Брајковски“ Скопје I награда
23 Xhelal Aeti III SHFK "25 Maji"-Hasanbeg Shkup I награда
24 Nexhmedin Ajeti III SHFK "25 Maji"-Hasanbeg Shkup I награда
25 Алекс Савески III ООУ „ЕДИНСТВО“ Гостивар I награда
26 Riduan Fejzullai III SHFK "Abdyl Frashëri" Bogovinë I награда
27 Алек Николов III ООУ „Ванчо Прке“ Штип I награда
28 Дорис Чапова III ООУ „Тошо Арсов“ Штип I награда
29 Михаил Станкоски III ООУ „Коста Рацин“  Брвеница I награда
30 Стефан Анастасоски III ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар I награда
31 Јован Божиков III ООУ „Никола Карев“ Радовиш I награда
1 Јован Серафимовски II ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
2 Лина Грозданоска II ОУ „Братство Миѓени“ Тетово I награда
3 Кирил Стефановски II ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
4 Diart Ameti II SHFK "Faik Konica" Gostivar I награда
5 Давид Милошески II ООУ „Коста Рацин“  Брвеница I награда
6 Лукијан Бошкоски II ООУ „Коста Рацин“  Брвеница I награда
7 Afra Shabani II SH.F.K "Mustafa Kemal Ataturk: Gostivar I награда
8 Мила Спировска Савеска II ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
9 Александар Капушевски II ООУ „Ванчо Китанов“ Пехчево I награда
10 Milot Izairi II SHFK "Abdyl Frashëri" Bogovinë I награда
11 Ана Апостолоска II ООУ „Кочо Рацин“ Скопје I награда
12 Илина Радосиновиќ II ООУ „Вера Циривири Трена“ Скопје I награда
13 Erdi Izairi II SHFK "Dervish Cara" Bogovinë I награда
14 Јована Илијоска II ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Кичево I награда
15 Михаил Шуперлиски II ООУ „Григор Прличев“ Скопје I награда
16 Христина Темова II ООУ „Вера Циривири Трена“ Скопје I награда
17 Даниел Зарезанков II ООУ „Киро Глигоров“ Скопје I награда
18 Михаил Гиговски II ООУ „Григор Прличев“ Скопје I награда
19 Бисера Малчовска II ООУ „Св.Кирил и Методиј“ М. Каменица I награда
20 Максим Апостоловски II ООУ „Стив Наумов“ Скопје I награда
21 Мила Костадинова II ООУ „Тихомир Милошевски“ Скопје I награда
22 Бојан Ренџов II ООУ „Тошо Арсов“ Штип I награда
23 Матеа Глигороска II ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар I награда
24 Ана Марија Темова II ООУ „Вера Циривири Трена“ Скопје I награда
25 Сара Апостолоска II OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ Гостивар I награда
26 Мила Крстев II ООУ „Тошо Арсов“ Штип I награда
1 Димитар Тасевски I ООУ „Стив Наумов“ Скопје I награда
2 Muhamed Bekteshi I ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
3 Amela Iseni I ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
4 Safije Selmani I ООУ „7 Марси“ Тетово I награда
5 Антонија Капушевски I ООУ „Ванчо Китанов“ Пехчево I награда
6 Erion Ismaili I SH.F.K "Mustafa Kemal Ataturk: Gostivar I награда
7 Ajla Zulfiqari I SHFK "Faik Konica" Gostivar I награда
8 Даниел Бежовски I ООУ „Тошо Арсов“ Штип I награда
9 Богдан Софрониевски I ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар I награда
10 Uvejs Fetai I SHFK "Faik Konica" Gostivar I награда
11 Димитриј Велковски I ПООУ „Браќа Миладиновци“ Скопје I награда
12 Дарио Ѓорѓиев I ОУ „Синиша Стоилов“ Зрновци I награда
13 Нела Митева I ОУ „Синиша Стоилов“ Зрновци I награда
14 Христијан Андонов I ООУ „Тошо Арсов“ Штип I награда
15 Rana Aliji I SHFK "Faik Konica" Gostivar I награда

Нивното учество е бесплатно

Со почит

Борд за меѓународни натпревари при АРМАГАНКА