Дипломи и медаљи, ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ од ФИНАЛЕН КРУГ НА КЕНГУР 2022

Почитувани

Во прилог се вашите дипломи од Вториот (Финален круг) круг на Кенгур 2022. Ве замолувам да си направите проверка на

1.Име и Презиме

2.Категорија, 

3.Награда

(не правете проверка на град/населено место). Доколку имате исправки ве молам најавете ги на меилот

kangaroo.macedonia@gmail.com 

најкасно до 13.06.2022 година до 12:00 часот. Со секоја ДИПЛОМА следува и соодветна МЕДАЉА која мора лично да се добие. 

документи

1. Прво одделение                    види тука

2. Второ и трето одделение     види тука

3. четврто и петто одделение   види тука

4. шесто и седмо одделение    види тука

5. осмо и деветто одделение    види тука

За срените школи дополнително ќе бидат и објавени резултатите и поставени дипломите. Подигање на дипломите на 15.03.2022 година од 12:00 часот на МФС, пред кабинетот на проф. д-р Алекса Малчески. 

Оние ученици кои ќе доаѓаат на МММО 2022, може да си ги подигнат дипломите после натпреварот. 

СЕ ЗАМОЛУВААТ СИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИ УЧЕСНЦИ, т.е. ОНИЕ КОИ ИМААТ НАМЕРА ДА ДОЈДАТ НА ОЛИМПИЈАДАТА, ДА ЈА ПОПОЛНАТ  ПРИЈАВАТА КОЈА Е ТРЕТА ВЕСТ ОД ДЕЛОТ ВЕСТИ. САМО ТАКА ЌЕ ОБЕЗБЕДАТ УЧЕСТВО НА МММО 2022

Со почит

Борд на Армаганка за олимпијади