ИРАНСКА ГЕОМЕТРИСКА ОЛИМПИЈАДА 2021

ПОЧИТУВАНИ

Ве известуваме дека ИРАНСКАТА ГЕОМЕТРИСКА ОЛИМПИЈАДА 2021 ќе се одржи на ден 

           05.11.2021 година

Пријавувањето за учество на оваа олимпијада можете да го направите на следниот линк(преку пополнување на соодветната листа)

           ИГО 2021

Со самото пријавување за оваа олимпијада станувате член на ШКОЛАТА ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА МАТЕМАТИКА која веќе работи и пријавените ученици се спремаат за ИГО 2021 година (дополнителните правила за учество во работата на школата ќе бидат објавени дополнително). 

Со почит

Бордот на АРМАГАНКА за МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ