ТРУДОВИ-ТЕМИ за средно образование

ПОЧИТУВАНИ СРЕДНОШКОЛЦИ

Секако дека целото образование се наоѓа во непријатна ситуација со пандемијата на 21-от век COVID 19. Но како и да е, да се работи мора и мора да се продолжи со создавање на нови трудови, работи и предизвици. Во рамките на нашите активности, ве известуваме дека на оваа страна се поставени трудови од претходни години, кои беа дел од едукацијата на учениците од тие генерации, од најубавите години на нашите ученици-натпреварувачи. Повелете и проучувајте ги. Сепак во текот не еден ден, или во текот на една недела може да се прочита еден ваков труд, и она што е за вас интересно да се запамети. 

Во наредниот период, ќе има за вас, како и за учениците од основното образование низа од интересни настани кои секако треба да го преедизвикаат вашето внимание. 

Со почит

Бордот на Армаганка за меѓународни натпревари