Теми за основно образование

ПОЧИТУВАНИ ОСНОВЦИ

Секако дека од аспект на пандемијата на 21-от век се наоѓате во непријатна ситуација. Час се оди час не се оди во школо. Секако проблем кој не смее да го имаат учениците. Нашето МОН вложува натчовечки напори сето тоа да го процесира и секако тоа го прави најумешно. Но како и да е проблемите се големи, и не се така лесно премостливи. Во контекст на овој сајт ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД ќе поставуваме трудови од наши колеги кои секако ќе ви помогнат во наставата по математика. Го поставивме во делот геометрија за основно образование и првиот чланак. 

Со почит

Бордот на Унија на математичари и природњаци АРМАГАНКА