Methodology and Information Technologies in Education

ПОЧИТУВАНИ

Денеска е ден 30.09.2021 година, кој се покажа како голем народен празник (ВЕРА, НАДЕЖ и ЉУБОВ). Денеска кога се одржува најубавата манифестација во нашата држава ФМК, која во светот широко ја прифатија многу земји. 

Но, во рамките на меѓународниот проект  

                               Methodology and Information Technologies in Education

во периодот на мај месец во 2022 година нашата држава ќе биде организатор на КОНФЕРНЦИЈА за финансиска математика. ВО рамките на конференцијата учество ќе земат претставници од три земји и тоа Русија, Бугарија и Македонија. По тој повод ве покануваме претставниците од нашата држава да земат активно учество и тоа како професорите така и учениците со свои реферати. Ние, како мала земја, имаме силен недостаток на вакви манифестации генерално. За да го избегнеме тој недостаток, ние ја организираме оваа конференција. 

Во рамките на наредните два месеци детаљно ќе ви соопштиме што и како треба да се направи од ваша страна, како во делот натпревари по финансиска математика, така и во делот на конференцијата, пред се наменета за финасиска математика  и информатика. 

Со почит

Бордот на Армаганка за меѓународни манифестации