ВЕСТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МЕДАЉИ

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ-ОЛИМПИЈЦИ

Ве известуваме дека доделувањето на медаљи ќе се одржи на 17.09..2021 година. Зборно место е МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТЕ -Скопје. Почетокот е во 16:00 часот. Се замолуваат сите учесници да ги почитуваат МЕРКИТТЕ ОД ПРОТОКОЛИТЕ НА ДРЖАВАТА ЗА ЗАШТИТА ОД  ПАНДЕМИЈАТА COVID 19. Се замолуваат сите учесници да бидат присутни НА ВРЕМЕ. . 

Доколку има било какви дополнителни информации по повод на овој настан, дополнително ќе ве информираме на овој сајт во делот ВЕСТИ. 

Со почит

Бодрот на АРМАГАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ