ОДГОВОРИ КЕНГУР

Почитувани 

Вашите одговори да ги поставите во Google forms, и тоа

основно образование          вити рука

средно образование            види тука