ПРИЈАВА ЗА КЕНГУР 2021//УПЛАТА ЗА КЕНГУР 2021//РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КЕНГУР 2021

ПОЧИТУВАНИ 

ПРИЈАУВАЊЕТО ЗА НАТПРЕВАРОТ ТРАЕ ДО 15.03.2021 година до 18:00 часот

ВО наредниот дел ви ги наведуваме основните податоци за КЕНГУР 2021

1.УПЛАТА ЗА Меѓународен математички натпревар КЕНГУР 2021

Уплатата на средствата за овој натпревар ќе се врши на сметката 

жиро сметка

200003239674086

ЕДБ

4057017538981

Банка Депонент

Стопанска Банка АД-Скопје

Природно математичко друштво

АРМАГАНКА

(ова е најчесто поставувано прашање во директните комуникации со вас). Наставниците кои ќе бидат одговорни наставници во своите школи (најмногу двајца) стануваат според организацијата на натпреварот члениви на ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА за натпреварот КЕНГУР 2021. За истото ќе добијат СЕРТИФИКАТ(посебен, различен од останатите сертификати). 
 
2. РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КЕНГУР 2021
on-line Регистрирањето за КЕНГУР 2021 се одвива преку линкот
 
3.РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КЕНГУР 2021 преку excell-ТАБЕЛА 
За школите кои се регистрираат со список на ученици треба да се пополни следната табела
                               табела за регистрација за КЕНГУР 2021    види тука
и истата да се испрати на меилот kangaroo.macedonia@gmail.com
 
Од бордот за Кенгур 2021