ОЛИМПИЈАДИ МЕДАЉИ

Почитувани олимпијци

Помина една година од моментите кога ги поделивме последните медаљи. Но, настана пандемијата COVID 19 и се се промени во светот. Сите наши најубави желби да на прикладна свеченост (во закупен простор) да се изврши најсвечениот чин, поделбата на медаљи е според нас невозможно. Од поделбата на медаљи ние не се откажуваме. Да се надеваме дека наскоро ќе има вакцина за оваа напаст во светот и сите ние ќе се спасиме. ПОДЕЛБА НА МЕДАЉИ ВО ПРВИОТ ПРИКЛАДЕН МОМЕНТ ЌЕ ИМА. Да го причекаме истиот. Но, вас секако административно ви се потребни сертификатите за освоените медаљи, како и соодветните сертификати за вашите ментори. Истите на прикладен начин че ги испорааме до вас во текот на оваа и во текот на следната недела. 

медаљи   ЕМК

медаљи   ОФМА

медаљи   АПМО

медаљи   МеМО

медаљи   ФМК 2020

Со почит 

Бордот за меѓународни натпревари