МЕДИТЕРАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2020

ПОЧИТУВАНИ ОЛИМПИЈЦИ

Нашиот народ вели "Храбрите среќа ги прати". Така непосредно после објавената вест за Медитеранската математичка олимпијада пристигна вест од Шпанија со комплетни резултати од натпреварот оваа година. Секоја добра вест е добро и да се соопшти. Ве известувам дека на оваа олимпијада медаљи освоија:

1.Лука Грашковски         златен медал

2.Мајкл Георгиевски       сребрен медал

3. Давид Ставров           сребрен медал

4. Јосиф Тренчовски      бронзен медал

5. Милан Велиновски     бронзен медал

6. Фламур Лимани          бронзен медал

7. Филип Бојаџиевски    бронзен медал

На сите освојувачи да им посакаме успеси на наредните натпревари, како што се ФМК (30.09.2020), Турнир на Градови (средина на октомври), Иранска геометриска олимпјада (30.10.2020). Да напоменеме дека рокот за пријавување на ФМК го продолжуваме до 28.09.2020 година.. 

Бордот на АРМАГАНКА зљ меѓународни натпревари